SEYAHAT SİGORTALARI HAKKINDA

Standart Ürün

Neleri Kapsar?
 • Tıbbi Tedavi (30.000Euro)
 • Acil Tıbbi Nakil (30.000Euro)
 • Sigortalının acil durumlarda daimi adresine Nakli (30.000Euro)
 • Sigortalının Cenazesinin Nakli (30.000Euro)
 • Bagaj Kaybedilmesi veya Bagajın Zarar görmesi
Nerelerde Geçerlidir?
 • Poliçeniz ABD, Kanada Ve Japonya Hariç tüm dünyada geçerlidir.
Süre Ne kadar ödemeliyim? Tüm Dünya (ABD,Kanada ve Japonya Hariç) Ne kadar ödemeliyim? Tüm Dünya (ABD,Kanada ve Japonya Hariç)
1-7 Gün Arası 8 € 10 $
7–14 gün arası 10 € 16,50 $
1 Ay 18 € 22 $
2 Ay 25 € 28 $
3 Ay 30 € 40 $
6 Ay 40 € 45 $
1 Yıl 60 € 65 $

Yaşım 65 ten yüksekse ne kadar ödeme yapmam gerekir?

Aşağıdaki tablodaki oranlar dâhilinde hesaplama yapılmalıdır.

71–75 Yaş arası % 50
71–75 Yaş arası %100
76–81 Yaş arası %200
81 Yaş ve üzeri Bize danışınız.

Not: 6 ay ve yıllık tanzim edilen Seyahat Sağlık poliçeleri her seyahatinizde maksimum 90 gün süre ile geçerlidir.

Elit Seyahat Sigorta Ürünü Hakkında

Neleri Kapsar?

Neleri Kapsar? Tıbbi Tedavi Teminatı 30000 EURO
Sigortalının Tıbbi Nedenlerle nakli ve veya geri dönüşü 30000 EURO
Sigortalının Cenazesinin Nakli 30000 EURO
Acil Mesajların iletilmesi Sınırsız
Tıbbi Danışmanlık Sınırsız
Yaralanma ve veya Hastalık nedeniyle Yurtdışında Kalış süresinin uzaması 200Euro (Max. 5 gün)
Sigortalıya yapılacak Tedavi nedeni ile aile üyelerinden birinin seyahati Sınırsız
Sigortalıya yapılacak tedavi nedeni ile aile üyelerinden birinin konaklaması 200Euro (Max. 4 gün)
Aile üyelerinden birinin ölmesi nedeni ile yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş Sınırsız
Bagajın Bulunması ve sigortalıya ulaştırılması Sınırsız
Tarifeli Havayolu uçuşlarında Kaybolan, Zarar Gören, Çalınan Bagaj 400 Euro
Gecikmeli Bagaj 100Euro
Hukuki Yardım 1000 Euro
Kanuni işlemlerle ilgili kefalet (Borç) 5000 Euro
İlaç Gönderilmesi Organizasyonu Sınırsız
Seyahat Esnasında şahsi eşya çalınma teminatı 300 Euro
Overbooking nedeni ile gecikme 60 Euro
6 saati aşan Rötar 60 Euro

Nerelerde Geçerlidir?

 • Poliçeniz Irak ve Afganistan Hariç tüm dünyada geçerlidir.

Ne kadar ödemeliyim?

Süre Alternatif 1 TURSAB Zorunlu Teminatları dâhil
1–7 gün arası 12,5 € 15,65 €
7–14 gün arası 20 € 23,15 €
1 ay 25 € 32,15 €
2 ay 30 € -
3 ay 50 € -
6 ay 75 € -
1 yıl 99 € -

Yaşım 65 ten yüksekse ne kadar ödeme yapmam gerekir?

Aşağıdaki tablodaki oranlar dâhilinde hesaplama yapılmalıdır.

71–75 Yaş arası % 50
71–75 Yaş arası %100
76–81 Yaş arası %200
81 Yaş ve üzeri Bize danışınız.

Bu poliçe vize alırken Konsolosluklarda da geçerli midir?

 • Bu poliçe Türkiye’de tüm sigorta şirketlerinin ürünleri arasında en geniş teminata sahip üründür.
 • Vize alırken tüm ülkelerde kullanılabilir. Buna Amerika, Avustralya, Japonya ve Kanada’da dâhildir.

YURTDIŞI EĞİTİM SAGLIK POLİCLERİ FİYAT LİSTESİ

Yurtdışı Eğitim Seyahat Sigortası

Yurtdışına eğitime giderken de endişelerinizi yanınızda taşımayın diye size özel bir ürün hazırladık.

Yurtdışı Eğitim Seyahat Sigortası eğitim amacıyla yurtdışına çıkan kişiler için hazırlanmış, geniş teminatlı bir üründür. Uzun süreli yurtdışı eğitimleri için hazırlanmış olan ürünümüz, standart teminatlarla birlikte nakit avans, geri dönüş seyahatinin sağlanması, kefalet ücreti ödemesi gibi zengin teminatlarla geliştirilmiştir.

Yurtdışı EğitimSeyahat Sigortası sizi aşağıdaki hallerde teminat altına alır:

 1. Tıbbi Tedavi Teminatı
 2. Sigortalının Seyahati veya Nakli
 3. Sigortalının Daimi İkametgaha Nakli
 4. Sigortalının Cenazesinin Nakli
 5. Bagaj Kaybı ve Çalınması
 6. Bagajın Bulunması ve Sigortalıya Ulaştırılması
 7. Gecikmeli Bagaj
 8. Ceza Davalarında Kefalet Ödemesi
 9. Yurtdışında Nakit Avans
 10. Aile Üyelerinden Birinin Seyahati
 11. Aile Üyelerinden Birinin Konaklaması
 12. Aile Üyelerinden Birinin Vefatı Nedeniyle Geri Dönüş Seyahati
 13. Tıbbi Danışmanlık
 14. Acil Mesajların İletilmesi
Teminat limiti- Coğrafi Alan

A) Dünya (Abd,Kanada,Japonya ve Türkiye hariç) 30.000.-EUR

B) ABD,Kanada,Japonya 50.000.-USD

Not: Teminatlar ve limitler poliçenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Avantajlar;
 • Standart seyahat sigortası ürünlerinden en büyük farkı poliçenin seyahat süresince geçerli olmasıdır.
 • Poliçeniz hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmektedir.
 • Sigortalanma süresi seçenekleri mevcuttur.
 • Muafiyet (hasara katılım) uygulanmamaktadır.


Amerika Hariç 30.000 Euro

Süre Normal Size Özel
7 Gün 15 -
14 Gün 20 -
31 Gün 35 -
61 Gün 60 -
92 Gün 100 -
182 Gün 180 120 Euro
273 Gün 250 180 Euro
365 Gün 350 225 Euro

Amerika Dahil 30.000 Euro

Süre Normal Size Özel
7 Gün 25 -
14 Gün 40 -
31 Gün 70 -
61 Gün 110 -
92 Gün 160 -
182 Gün 260 190 Euro
273 Gün 370 290 Euro
365 Gün 500 390 Euro

Amerika Dahil 50.000 USD

Süre Size Özel Prim
7 Gün 35 USD
14 Gün 55 USD
31 Gün 95 USD
61 Gün 150 USD
92 Gün 215 USD
182 Gün 256 USD
273 Gün 390 USD
365 Gün 525 USD

NOT : YURT DIŞI EĞİTİM POLİCELERİ SÜRE BOYU GECERLİ POLİCELERDİR.

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR

Sigortanın Kapsamı

Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatlerı esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı'ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

Sigortanın Süresi

Madde 2- Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer.

Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde belirtilir.

Asistan Kişi/Şirket

Madde 3- Seyahat Sağlık Sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta şirketleri verir. Seyahat sağlık sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi sigortacı tarafından gerektiğinde hizmet satın alma sözleşmeleri aracılığı ile asistan kişi/şirketlere devredilebilir.

Poliçe İptali

Madde 4- Seyahat sağlık sigortası satın alan kişi, seyahate gidemediği durumda poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta şirketine iade etmek kaydıyla poliçesini iptal ettirerek, ödediği sigorta primini geri alır

Sunulacak Asgari Teminatlar

Madde 5- Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki teminatları içermek zorunda olup, sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler.

Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı

Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını poliçe limitleri dahilinde öder.

Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve ikametgah adresine dönüş için Sigortalı’nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına sigortalıyı tedavi eden doktor tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı’yı poliçe koşulları çerçevesinde sigortalıyı tedavi eden doktorun belirlediği ve sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla ikametgah adresine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.

Vefat eden sigortalının nakli

Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder.

Verilecek Ek Teminatlar

Madde 6- Sigorta şirketleri özel şartlarında asgari teminatlar dışında ek teminatlar da verebilir.

Prim Ödeme Şekli ve Ödenmemesinin Sonuçları

Madde 7- Sigorta priminin tamamının akit yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim ödenmediği taktirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz.

Genel Koşullar

Madde 8- Herhangi bir talep halinde sigortacının tazminatı ödeme sorumluluğu ile sigortalının tazminat talep hakkı poliçenin koşullarına uymalarına bağlıdır.

Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;

a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alır.

b) Durumu Şirket ve/veya Asistan Kişi/Şirkete en kısa zamanda bildirir. Şirketin onayını alabilmek amacıyla, Şirkete ulaşılamaması durumunda, sigortalı kendisine en yakın acil sağlık kurum ve/veya kuruluşuna gidebilir. Bu durumda, sigortalı aldığı hizmetler ve durumu ile ilgili bilgileri şirkete iletir. Sigortalı olayı gösteren orjinal belge ve makbuzları Şirkete ibraz etmekle yükümlüdür.

c) Şirket’e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar v.b.) temin eder.

Genel İstisnalar

Madde 9- Dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalar bu sigorta kapsamı dışındadır.

 • a)Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalının hileli hareketleri,
 • b) Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına ve meteor düşmesi gibi doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar,
 • c) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
 • d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
 • e) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
 • f) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
 • g) Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
 • h) Sigortalı'nın kasıtlı hareketleri,
 • i) Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
 • j) Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, poliçe başlangıç tarihinden önce var olduğu, yetkili bir doktor tarafından tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
 • k) Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),
 • l) İntihar veya intihar teşebbüsü,
 • m) Akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar,
 • n) Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun her türlü yarış, ralli veya benzeri denemeler, olta balıkçılığı dışında av faaliyetleri, tüplü ve serbest derin dalışlar, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti,
 • o) Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma,
 • p) Bununla ilgili bir teminat verilmesi konusunda açıkça mutabakata varılmadığı sürece kayak,
 • r) Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,
 • s) Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı taktirde suda boğulmalar,

Ancak, bu maddenin b, j, m, n, o, p ve s fıkralarında sayılan durumların özel şartlar ile teminat altına alınması mümkündür.

Birden Çok Sigorta

Madde 10- Sigortalı başka sigorta şirketleriyle aynı rizikolara karşı aynı süreye rastlayan başka sigorta sözleşmesi yapacak olursabunu sigortacılara derhal bildirmekle yükümlüdür

Birden fazla sigorta şirketi sözkonusu olduğunda tedavi masrafları sigorta şirketlerince poliçe tanzim önceliğine göre ödenir.

Tebliğ ve İhbarlar

Madde 11- Sigortalı bildirimlerini sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapar.

Sigortacı da bildirimlerini sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son bildirilen adresine aynı surette yapar.

Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Sırların Saklı Tutulması

Madde 12- Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler, bu sözleşmenin yapılmasından dolayı sigortalıya ait olarak öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.

Yetkili Mahkeme

Madde 13- Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yerde sigortacı tarafından açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

Zaman Aşımı

Madde 14- Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

Özel Şartlar:

Madde 15- Sigorta şirketleri bu genel şartlara sigortalı aleyhine olmamak ve teminat kapsamını daraltmamak kaydıyla özel şartlar uygulayabilir.

Yürürlük

Madde 16-Bu Genel Şartlar 01.03.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.